Planera sommarsemestern i god tid

Nu är det hög tid att planera de anställdas sommarsemester. Företag som är bundna av kollektivavtal behöver förhandla med både fack och anställda. Vänta inte längre – börja redan idag.

     

den 9 maj 2015

Alla anställda har rätt till fyra veckors semester utan avbrott mellan juni och augusti. Detta kallas för huvudsemester. Förutom att förhandla med facket måste arbetsgivaren diskutera semesterförläggningen med de anställda. Exempelvis med hjälp av en semesterlista där personalen kan lämna in önskemål.

Besked om förläggningen

Kommer parterna inte överens om ledigheten så har arbetsgivaren alltid det sista ordet gällande semesterförläggningen. Bestämmer arbetsgivaren tidpunkten måste dock den anställde meddelas minst två månader innan.

Förläggning av resterande semester

Förutom huvudsemestern på fyra veckor ska även den femte semesterveckan tas ut i ledighet innan semesterårets slut. Dessa semesterdagar kan även sparas, förutsatt att de är intjänande med semesterlön.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att de anställda tar ut minst 20 semesterdagar per semesterår. Dessutom måste arbetsgivare undersöka om de anställda vill ta ut eller spara den femte veckan. Därför är det viktigt med rutiner. Planera i god tid, så blir det rätt redan från början.