Personalvetare ska lära mer om pensioner

Ekonomi- och/eller personalavdelningarna har oftast hand om tjänstepensionsfrågorna hos våra arbetsgivare. Men har de fått rätt förutsättningar att klara de viktiga arbetsuppgifter som handlar om tjänstepensioner? Frågan ställdes i en artikel i tidskriften Finansliv i oktober 2013 av Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta.

     

den 20 maj 2015

Hon berättade vidare att hon för något år sedan träffade några ekonomi- och personalvetarstudenter som kom på en utbildning där hon var föreläsare. De berättade att de inte fått någon som helst utbildning om pensioner – och de var rejält missnöjda över det.

Eva Adolphson tyckte förstås att det lät anmärkningsvärt och började gå igenom personalvetarprogrammens och ekonomprogrammens utbildningsplaner, litteraturlistor och marknadsföringsmaterial.

Nu förefaller det som Eva Adolphsons ansträngningar vunnit gehör. Högskolorna i Skövde, Kristianstad och Dalarna kommer att starta en tvådagars obligatorisk pensionsutbildning på sina personalvetarprogram. Kursen ingår i ämnet personalekonomi. Lärare hämtas bl a från Pensionsmyndigheter, Alecta, AMF och Min Pension.


Källa: http://www.finansliv.se/eva-adolphson/in-med-utbildning-om-pensioner-pa-universitet-och-hogskolor/