Pensionen höjs med 4,2 procent nästa år

Nästa år ökar pensionen med cirka 340 kronor i snitt per månad efter skatt, givet oförändrade kommunalskatter. För dig som har garantipension eller bostadstillägg kan pensionen sänkas något med cirka 30 kr i månaden.

     

den 9 augusti 2015

De flesta pensionärer, 1,3 miljoner, får höjd inkomstpension med 4,2 procent.

Ökningen på 340 kronor gäller en person som har en total pension på 14 000 kronor i månaden före skatt. Nivåer under och över kan därmed få både lägre eller något högre ökning.

Ju fler som jobbar och bidrar till inbetalning av pensionsavgifter, desto större är möjligheten att öka pensionerna. Den positiva balanseringen 2016 beror på att tillgångarna ökade mer än skulderna. 2015 ökade inkomst- och tilläggspensionen med 0,9 procent, i snitt 100 kronor i månaden efter skatt.

De med lägst pension fick i princip oförändrade pensioner. För kommande år visar prognosen att inkomst- och tilläggspensionen kan komma att öka.


Källa: https://www.pensionsmyndigheten.se/