Påve Franciskus till attack mot löneskillnader mellan könen

I ett tal på Petersplatsen i Rom kallade Påven nyligen det en skandal att kvinnor tjänar mindre än män. Han uppmanade därför alla kristna att arbeta för att jämna ut löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

     

den 3 juni 2015

Han frågade sig varför man tar det för givet att kvinnor ska tjäna mindre än männen. Nej, de har samma rättigheter avslutade han. Påven uppmanade därför alla kristna att beslutsamt stödja kvinnors rätt till lika lön för lika arbete.

Påven gjorde sitt uttalande i samband med att han kommenterade att det är ett problem att allt färre par gifter sig i dagens moderna samhälle.

Påve Franciskus har gjort sig känd för sin ödmjukhet och beskrivit sig själv som en son av kyrkan. Han har omnämnts som mindre formell i påveämbetet. Han har också förespråkat en uppvärdering av kvinnor i kyrkans organisation och sagt att han vill att kvinnor generellt ska få en större roll inom såväl Vatikanen och den katolska kyrkan över hela världen.

Däremot har han stängt dörren för att kvinnor ska kunna bli präster, vilket enligt den katolska kyrkan är omöjligt eftersom Jesus enbart valde män som sina apostlar. Motståndare till detta inom den katolska kyrkan hävdar dock att detta berodde på att Jesus agerade i enlighet med de normer som gällde på hans tid men att detta är orimligt att agera utifrån i dagens situation.

Påven själv får ingen lön. Istället står kyrkan för alla hans utgifter.


Källa: http://money.cnn.com/2015/04/29/news/economy/pope-gender-pay-gap/