Ovanligt stora varsel inom handeln 2015

Enligt Arbetsförmedlingens statistik för första halvåret i år har antalet varsel inom handeln nästan fördubblats.

     

den 9 augusti 2015

I juni varslades totalt 3 306 personer varav 677 inom handeln. Av dessa avsåg 582 varsel anställda vid 18 handelsföretag som lagts ner eller gått i konkurs.

Enbart inom parti- och detaljhandeln har från januari till juni i år 3 851 personer varslats om uppsägning. Det motsvarar en ökning på nästan 80 procent från i fjol, då antalet varslade under samma period var 2 146.

Inom handeln arbetar totalt omkring en halv miljon anställda.

De bakomliggande orsakerna till ökningen av varsel inom handeln är komplexa. Handeln står inför flera utmaningar som påverkar sysselsättningen. Även fastighetsägarna ser med viss oro på denna omvandling.

Stadskärnorna står inför en dubbel utmaning, från både e-handel och externhandel. Är bilfria stadskärnor en framgångsrik väg? Kan stadskärnorna ta upp kampen om bilisternas köpkraft och hur omvandlas bäst bilister till fotgängare och konsumenter?

– Bilfria stadsmiljöer är attraktiva, men något som är ännu mer attraktivt är stadsmiljöer fulla med människor. Det måste finnas ett samspel mellan bortträngningen av bilarna i våra städer och förtätningstakten, tillväxten av kollektivtrafik, och tillförandet av angöringspunkter som parkeringsgarage. Debatten har på senare år varit allt för enkelspårig, säger Rudolf Antoni, Fastighetsägarna.

Inom handeln pågår också en omvälvande strukturomvandling, som innebär en förskjutning från traditionell handel till näthandel. Under åren 2010 - 2014 ökade omsättningen inom e-handeln från 25 till 43 miljarder kronor, enligt uppgifter från rapporten E-barometern. I år spås e-handeln omsätta 50 miljarder kronor.

Även livsmedelsförsäljningen på nätet fortsätter att växa. Under 2014 ökade försäljningen med 41 procent, jämfört med året innan, vilket innebär att enbart mat på nätet omsatte 3 miljarder kronor, det visar rapporten Digital Mathandel 2015 som publiceras av Svensk Digital Handel.

Omvandlingen går nu snabbt. Allt fler konsumenter handlar varor på internet. Fram tills nyligen shoppade svenskarna nästan enbart på svenska sajter men under det senaste året har handeln på utländska sajter ökat.

E-handeln har varit lokal, man har handlat varumärken man känner igen. Men sedan något år tillbaka kan man se en väldigt snabb förändring. Konsumenten vågar nu handla från utlandet. De länder som svenskar framför allt näthandlar ifrån är Storbritannien, USA, Tyskland och Kina. Det finns inga exakta siffror på hur mycket svenska konsumenter handlar för på utländska sajter. Men Postnord uppskattar att svenskar för fem år sen nästan enbart handlade på inhemska sajter, men att mellan 20 och 25 procent av e-handeln i dag sker på utländska sajter.

Parterna inom handeln, Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handels, Unionen och Akademikerförbunden tecknade i juni ett nytt Branschutvecklingsavtal för handeln för att utveckla och stärka handeln i Sverige. Bland annat inrättas ett nytt Handelsråd och Handelns ekonomiska råd.

Ett viktigt mål med avtalet är att parterna tillsammans ska öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet. Utgångspunkten är att avtalet ska hjälpa parterna att samordna sina ansträngningar för att bättre kunna tillvarata handelns samlade intressen. Parternas arbete ska bygga på långsiktighet, öppenhet och nytänkande.


Källa: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Varselstatistik.html