Otillräcklig utbildning om hållbarhet

I en undersökning som byggföretaget NCC genomfört tillsammans med karriärplattformen Sustainergies har 1 036 studenter från 21 svenska universitet och högskolor fått svara på frågor om deras utbildningar ger dem tillräckliga kunskaper om hållbar utveckling.

     

den 25 juni 2015

Resultatet är nedslående och visar att utbildningarna inte motsvarar studenternas önskemål om hållbarhetskompetens.

Endast en tredjedel (36 %) känner sig förberedda för att arbeta med hållbarhetsfrågor i sin framtida karriär. Undersökningen visar även att nästan hälften av studenterna (44 %) lägger stor vikt vid potentiella arbetsgivares hållbarhetsprofil när de söker jobb.

Vidare anser bara 1 av 4 studenter (26 %) ha förståelse för hur företag arbetar med hållbarhet i praktiken och endast 2 % uppger att de har väldigt god förståelse för detta.

Läs mer: http://www.ncc.se/press/cision-page/f5f714f98ae71f67/studenter-d%C3%A5ligt-rustade-f%C3%B6r-n%C3%A4ringslivets-krav-p%C3%A5-h%C3%A5llbara-l%C3%B6sningar/


Källa: Naturvårdsverket