Tre av fyra medborgare är oroliga för hur deras personuppgifter används, det visar en rapport från Datainspektionen.
Tre av fyra medborgare är oroliga för hur deras personuppgifter används, det visar en rapport från Datainspektionen.

Oro för hantering av personuppgifter

Majoriteten av svenskarna är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en rapport från Datainspektionen. Men det är bara hälften av svenska företag och myndigheter som arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd.

     

den 20 maj 2019

Nu har dataskyddsförordningen, GDPR, gällt i nästan ett år. Datainspektionen har precis tagit fram den första nationella integritetsrapporten. Denna redovisar hur långt arbetet kommit med att införa det nya regelverket. Vidare framgår det av rapporten hur väl medborgarna känner till och har utövat sina rättigheter på integritetsskyddsområdet.

Företags arbete med GDPR

Av den nationella integritetsrapporten framgår det hur långt företag, myndigheter och andra organisationer kommit i arbetet med att anpassa sina verksamheter till GDPR. Rapporten visar att många privata och offentliga verksamheter har åstadkommit mycket under det första året sedan dataskyddsförordningen började tillämpas. Samtidigt bedömer bara hälften av dataskyddsombuden att den verksamhet de verkar i har ett kontinuerligt och systematiskt arbete med dataskydd.

Kännedom om GDPR

Rapporten visar också att merparten av medborgarna känner till dataskyddsförordningen och att den innebär förstärkta rättigheter för individerna. Samtidigt är tre av fyra medborgare oroliga för hur deras personuppgifter används.

Resultat av rapporten:

  • Tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används
  • Åtta av tio svenskar känner till GDPR och att den innebär förstärkta rättigheter
  • Var sjätte medborgare har utnyttjat någon av rättigheterna i GDPR, till exempel genom att begära att ett företag ska radera deras personuppgifter.
  • Tre av fyra privata och offentliga verksamheter tycker att implementeringen av GDPR har gått bra
  • Hälften av alla privata och offentliga verksamheter bedömer att de har ett kontinuerligt och systematiskt arbete med dataskydd.
  • Datainspektionen har fått in 3 000 klagomål sedan 25 maj 2018. Klagomål om kamerabevakning och direktmarknadsföring är bland de vanligare.
  • Datainspektionen har tagit emot 3 500 anmälningar om personuppgiftsincidenter, 6 av 10 incidenter beror på den mänskliga faktorn

Har ditt företag tillräckliga kunskaper om GDPR? Med Servicepaket Dataskydd i arbetslivet får du hjälp med åtgärder och kartläggning för att följa lagen! Få tillgång och prova paketet gratis


Få snabba svar på dina GDPR-frågor

Vet du vilka uppgifter du får lagra om din personal och hur du får hantera dem? Vill du undvika böter för felaktig behandling av personuppgifter? 

Välkommen till en enklare arbetsvardag! I Servicepaket Dataskydd i arbetslivet hjälper vi dig få koll på rätt hantering och behandling av personuppgifter.

Prova paketet gratis i 3 dagar