Därför är onboarding viktigt!

Att hitta rätt personal är en avgörande framgångsfaktor för alla arbetsgivare och för de flesta är det en självklarhet att lägga ner tid och resurser på rekryteringsprocessen. Vad många dock missar är steget som påbörjas när rekryteringen är avslutad – den viktiga onboardingprocessen. Läs mer!

     

den 12 mars 2018

För att se till att den nyanställde snabbt och proffsigt introduceras till sitt nya arbete bör man lägga ner tid och resurser på att onboardingsprocessen funkar. Ett bra upplägg under den här tiden ökar den anställdes chans att trivas, prestera och bidra till verksamhetens mål. En bra onboarding är extra viktig när medarbetaren får sitt första jobb, men är även viktig vid byte till ny anställning.

Använd tiden innan anställningen börjar

Tiden från det att den anställde har signerat sitt anställningsavtal fram till första arbetsdagen är viktig. Personer som har tackat ja till ett nytt jobb är oftast positiva och mycket motiverade till att få komma igång. Ett sätt att ta tillvara engagemanget är att hålla kontakten genom att skicka information om organisationen, teamet och arbetsplatsen. Bjud in till sociala aktiviteter som till exempel en kickoff eller ta en lunch ihop.

När den anställde väl är på plats är det viktigt att allt är förberett. Det första intrycket har stor betydelse. Se till att arbetsplatsen är färdigställd, att dator och telefon är på plats, att introduktionssamtal är inbokade och att olika inloggningar mm funkar. Första veckan brukar ofta ägnas åt att lära känna arbetskamrater, gå igenom rutiner, arbetsplatsen och själva arbetsuppgifterna.

Efter första veckan är det bra att ha regelbundna uppföljningssamtal där man följer upp trivsel, hur den nye medarbetaren upplever arbetsuppgifterna mm. Det handlar om att säkerställa att den anställde kommer in både i arbetet och i den sociala gemenskapen. Hur länge en onboarding pågår kan variera beroende på arbetets karaktär, mellan 6 – 12 månader är vanligt.

Bra med rutiner och ett system

Arbetsgivaren har mycket att vinna genom att ha en väl fungerande onboarding. För att underlätta för såväl arbetsgivaren som den anställde är det bra att ha tydliga rutiner och gärna ett system för att följa upp arbetet.

Tänk också på att de nyanställda, såväl som övriga medarbetare, är ambassadörer för sin nya arbetsgivare. Att få personal som trivs, är motiverade och som pratar gott om arbetsplatsen är en del av arbetsgivarvarumärket.

Intresserad av onboarding?
Läs mer om vårt digitala processverktyg för onboarding. Klicka här för att läsa mer