Omvänd moms på mobiltelefoner, laptops, Ipads m m från 2021

Nästa år kommer det att införas omvänd skattskyldighet vid försäljningar av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, telekommunikationstjänster, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Den omvända skattskyldigheten kommer gälla vid försäljningar mellan beskattningsbara personer på de fakturor som överstiger 50 000 kr exklusive moms.

     

den 12 maj 2020 Veronica Rosen

Mervärdesskattedirektivet tillåter medlemsstaterna att tillämpa omvänd skattskyldighet för vissa varor och tjänster som är särskilt känsliga för bedrägeri. Sverige har idag en omvänd skattskyldighet vid handel inom landet mellan beskattningsbara personer för guld, byggtjänster, utsläppsrätter för växthusgaser samt avfall och skrot av vissa metaller.

Omvänd skattskyldighet för fler varor och tjänster

Nu föreslår regeringen en omvänd skattskyldighet även på mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, telekommunikationstjänster, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Det har redan 14 andra EU-länder infört.

Med omvänd skattskyldighet menas att köparen – istället för säljaren – redovisar den utgående momsen vid omsättningen av varan/tjänsten. Köparen får en faktura utan någon debiterad moms. Köparen räknar själv fram den utgående momsen på fakturabeloppet och redovisar denna i sin momsdeklaration. Om köparen har full avdragsrätt görs samtidigt avdrag för ingående moms med samma belopp (ett nollsummespel).

Förutsättningar för omvänd skattskyldighet för mobiler etc.

För omvänd skattskyldighet 2021 krävs att tre förutsättningar är uppfyllda.

  1. Handel mellan beskattningsbara personer (B2B) – även när momsbefriade företag köper
  2. ”Rätt produkt” – läs mer nedan
  3. Fakturabeloppet ska överstiga 50 000 kr exklusive moms

Alla tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att det ska bli omvänd skattskyldighet. Faller en förutsättning ska det läggas svensk moms på fakturan (inom Sverige).

Försäljning ska alltså ske med moms upp till 50.000 kr (ex moms). När fakturabeloppet överstiger 50.000 kr måste säljaren ta reda på köparens status för att avgöra om moms ska debiteras eller inte.

Produkterna och tjänsterna som omfattas

Mobiltelefon: Mobiltelefoner i förslaget omfattar, förutom mobiler, även till exempel vissa klockor, s.k. smartwatches, som har mobiltelefonifunktion. Mobiltelefoner omfattar dock inte Walkie talkies, stationära telefoner eller mobiltelefontillbehör som säljs separat från mobiltelefonen såsom till exempel laddare eller mobilskal.

Integrerade kretsanordningar: Här ingår bland annat mikroprocessorer (MPU), styrprocessorer och mikrodatorer som innehåller vissa angivna komponenter samt styr- och kontrollkretsar. Den omvända skattskyldigheten omfattar integrerade kretsanordningar som säljs separat, men inte om dessa har integrerats med andra komponenter, till exempel moderkort, grafikkort eller minneskort. Ledning för vilka varor som omfattas kan hämtas från nummer 8542 31 90 i tulltaxan.

Telekommunikationstjänster: Här gäller samma definition som idag finns vid försäljning av telekommunikationstjänster till konsumenter inom EU.

Spelkonsoler: Datorer som är speciellt anpassade för datorspel och vars primära funktion är att spela spel på. Maskiner som aktiveras med mynt, sedlar, bankkort, spelmarker eller liknande betalningsmedel omfattas inte.

Pekdatorer i lagförslaget omfattar portabla, platta datorer med tryckkänslig skärm, som ex Ipads. Omfattar dock inte läsplattor, e-boksläsare eller motsvarande produkter.

Bärbara datorer omfattar till exempel handdatorer, men inte pekdatorer, stationära datorer, separata datorskärmar eller separata fysiska tangentbord.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021.

Kommentar

Som tidigare – vid införande regler för omvänd skattskyldighet – kommer det att bli gränsdragningsproblem om vilka produkter och tjänster som omfattas. I det här regelverket måste dessutom säljaren vara extra uppmärksam på beräkningen av beskattningsunderlaget – eftersom summan påverkar hur momsredovisningen ska ske.

Till skillnad mot andra varor och tjänster där vi har en omvänd skattskyldighet – är inköp av mobiltelefoner och bärbara datorer något som berör i stort sett alla företag i Sverige. Beloppsgränsen på 50 000 kommer dock innebära att moms fortfarande kommer att betalas till säljaren vid mindre inköp – precis som idag.

Företag som bedriver momsfri verksamhet, eller är skattebefriad p g a låg omsättning, kommer att behöva momsregistrera sig vid inköp som överstiger 50 000 kr för att redovisa moms på sitt förvärv.

Håll dig uppdaterad med gratis nyhetsbrev

Simployer Info är det breda nyhetsbrevet som ger dig koll på våra expertisområden: Skatt, Moms, Lön och HR. Bli uppdaterad om aktuella lagändringar, fakta, förslag och senaste nytt!

Vi bjuder alla nya prenumeranter på mallen Sammanställning över föräldraledigheter!