Omplacering i samband med sjukfrånvaro

När en anställd är sjuk kan en omplacering bli aktuell som en rehabiliteringsåtgärd. En omplacering kan vara antingen tidsbegränsad eller varaktig.

     

den 12 december 2018

Tillfällig omplacering

En tillfällig omplacering kan vara en form av rehabiliteringsåtgärd som syftar till att underlätta för den sjukskrivne att återgå i arbete. Vid en tillfällig omplacering har den anställde normalt rätt att behålla sin ordinarie lön och andra anställningsvillkor.

Omplacering till en ny tjänst

En varaktig omplacering kan bli aktuellt om den anställde inte kan återgå till sin ordinarie tjänst.
Omplaceringsskyldigheten gäller för alla lediga befattningar i verksamheten och är alltså inte begränsad till ett visst kollektivavtalsområde eller driftsenhet. Däremot är arbetsgivaren inte skyldig att skapa en ny tjänst utan ska utreda om det finns någon ledig tjänst som den anställde har kompetens och kvalifikationer för. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att undersöka om det finns någon ledig befattning i något annat företag, även om det skulle ingå i samma koncern. 

Tänk på att innan en varaktig omplacering genomförs ska alla möjligheter till att återgå i den ordinarie tjänsten vara uttömda. Det är också viktigt att tänka på förhandlingsskyldigheten i samband med en varaktig omplacering. 

Du kan läsa mer om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i servicepaket HR eller prova paketet gratis om du saknar abonnemang.

Att tänka på! 

  • Tänk på förhandlingsskyldigheten enligt MBL
  • När du bokar mötet, förbered medarbetaren för vad mötet handlar om.
  • Viktigt att dokumentera mötet.
  • Om ett omplaceringserbjudande lämnas, bestäm tid för när den anställde senast ska lämna besked

Ladda ner våra användbara mallar

Vi har tagit fram två mallar för att underlätta i ditt arbete: en mall för att dokumentera omplaceringsutredningen och en mall för ett omplaceringserbjudande. Båda mallarna hittar du i Servicepaket HR. Har du inte abonnemang? Du kan enkelt prova paketet gratis för att få tillgång.

 


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!