Omplacering före uppsägning och oskäligt omplaceringserbjudande på ny ort

En 56-årig arbetsbristdrabbad arbetstagare i Långsele har haft godtagbar anledning att avböja ett erbjudande om omplacering till Örebro.

     

den 8 oktober 2015

Arbetstagaren – en kundtjänstmedarbetare vid ett tvätteri – har ansetts ha haft tillräckliga kvalifikationer för en ledig befattning som arbetsledare (teamledare) i produktionen vid tvätteriet.

Arbetstagaren hade sagts upp på grund av arbetsbrist till följd av en omorganisation, och tvist uppkommit om uppsägningens giltighet har arbetstagaren avstängts från arbetet när hennes arbetsuppgifter till följd av omorganisationen försvunnit.

Bakgrunden är att arbetstagaren i samband med en omorganisation ansågs övertalig på grund av arbetsbrist. Det fördes diskussioner om vilken omplacering som skulle kunna vara skälig för arbetstagaren. Arbetstagaren har arbetat vid tvätteriet i Långsele sedan år 1976 och utfört arbete på alla avdelningar. Hon har sedan år 2010 varit en av sju tjänstemän vid tvätteriet i Långsele.

Det första som diskuterades var att hon skulle återgå till att vara arbetare men parterna var överens om att hon inte hade arbetsförmåga för arbete i produktionen på grund av en tidigare arbetsskada. Samtidigt fanns det vid tvätteriet i Långsele en ledig befattning som teamledare för packning m.m. Bolaget, som ansåg att arbetstagaren inte hade tillräckliga kvalifikationer för befattningen som teamledare, erbjöd henne i stället en befattning som kundtjänstmedarbetare vid bolagets huvudkontor i Örebro.

Kvinnan som är 56 år, har bott och arbetat i Långsele i hela sitt vuxna liv. Hon har en sambo, och tre barn och fem barnbarn som bor i närheten av Långsele. Eftersom arbetstagaren har stark anknytning till Långsele tackade hon nej till detta omplaceringserbjudande. Hon ansåg inte att det var ett skäligt erbjudande.

De bedömningar som AD gjort innebär att arbetstagaren får anses ha haft tillräckliga kvalifikationer för den lediga befattningen som teamledare för packning m.m. vid tvätteriet i Långsele och att hon därmed borde ha erbjudits den befattningen i stället för att sägas upp. Därför finns det inte saklig grund för bolagets uppsägning av henne. Uppsägningen ska således ogiltigförklaras och arbetstagaren tillerkännas ett allmänt skadestånd för den ogrundade uppsägningen som bör bestämmas till 75 000 kr.


Källa: http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2015/49-15.pdf