Ökade kostnader för sjukpenningen

Kostnaderna för sjuk- och rehabiliteringspenning ökar. Det visar Försäkringskassans senaste prognos.

     

den 7 september 2015

De totala utgifterna för Försäkringskassans sakanslag förväntas bli 202 miljarder kronor i år och att öka till 212 miljarder kronor 2016. Därefter förväntas utgifterna fortsätta att öka, men i något långsammare takt till 231 miljarder kronor år 2019. Det handlar om utgifter på ungefär en miljard kronor per arbetsdag året runt.

Försäkringskassans uppskattar att utgifterna för sjuk- och rehabiliterings penningen kommer att öka med 50 procent mellan åren 2014 till 2019. Totalt kommer det att handla om en ökning på 16,5 miljarder kronor.

Ökningen beror på att Försäkringskassan räknar med att fler personer kommer sjukskrivas och att fler kommer vara sjukskrivna under en längre tid. Ökningen anses bl a bero på att fler och fler kommer in i sjukpenningen och andelen med psykiatriska diagnoser ökar.


Källa: http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/ny_prognos_juli_fk