Ökade kompetenskrav för 100 000 lastbilschaufförer 2015/2016

Minst 100 000 yrkeschaufförer saknar fortfarande den fortbildning som blir obligatorisk om några år. Eftersom många avvaktar riskerar det snart bli brist på utbildningsplatser. De förare som fortsätter köra utan Yrkeskompetensbevis (YKB) riskerar böter.

     

den 20 maj 2015

Det är en ny EU-bestämmelse som gör att den som har C/CE-körkort måste gå en obligatorisk fortbildning som leder till Yrkeskompetensbevis, YKB.

Det är stor skillnad på att köra en tung lastbil jämfört med en personbil och därför ställs det andra krav på den som kör ett sådant fordon. Ska du köra tung lastbil behöver du ett C-körkort. Här kan du läsa mer om vad som krävs om du vill ta ett C-körkort och vad du behöver tänka på.

Det finns fyra olika körkortsbehörigheter för tunga lastbilar: C1, C1E, C och CE. Skillnaden ligger i hur tunga lastbilar och tillkopplade släpvagnar du har rätt att köra.

Både företag som anlitar förare och förarna själva har ansvar för att sätta sig in i vad lagen om yrkesförarkompetens innebär.

Den som utför gods- eller persontransporter utan att vara berättigad till det enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens döms till böter.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har med sig och kan visa upp yrkeskompetensbevis vid gods- eller persontransporter döms till penningböter.

Det företag som i sin transportverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en förare som inte är berättigad att utföra gods- eller persontransport döms till böter.

Enligt uppskattning från TYA (Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd) finns det omkring 120 000 lastbilschaufförer och omkring 25 000 busschaufförer som omfattas av de nya reglerna.

Alla dessa chaufförer ska fortbildas för att få YKB. Senast den 10 september 2015 ska bussförare vara utbildade och ett år senare lastbilschaufförerna. Annars riskerar både förare och arbetsgivare böter. Exakta bötesbelopp är inte fastställda ännu, men det handlar troligtvis om flera tusenlappar.

Reglerna är gemensamma för hela EES-området och Transportstyrelsen beviljar inga undantag. Kursen omfattar totalt 35 timmar och kan delas upp i olika tillfällen.

YKB omfattar totalt 35 timmar och ska genomföras var 5:e år. Eftersom många väljer att ta ett delmoment per år under fem års tid innebär det i praktiken en årlig rullande utbildningsdag på sju timmar.

Den obligatoriska utbildningen innehåller följande moment:

* Sparsam körning
* Godstransporter
* Lagar & regler (bland annat regler kring färdskrivare samt kör- och vilotider)
* Hälsa & ergonomi (bland annat kost, trötthet och belastningsergonomi)
* Säkerhet & kundfokus

Läs mer Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens