Ohälsosam stress på jobbet granskas i oktober

Den EU-initierade informationskampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress och pågår nu i 30 europeiska länder. Här i Sverige kommer cirka 2 000 inspektioner att genomföras av Arbetsmiljöverket för att kontrollera om arbetsgivarna arbetar förebyggande mot ohälsosam stress.

     

den 8 oktober 2015

Stress och psykiska påfrestningar har sedan två år tillbaka seglat upp som vanligaste formen av besvär på jobbet bland svenskar. Detta enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport, Arbetsorsakade besvär 2014.

– Stressen innebär både många månaders sjukskrivning och stort lidande för den som drabbas. Den leder också till höga kostnader för arbetsgivare och samhället, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare vid Arbetsmiljöverket.

Också på EU-nivå är ohälsosam stress på arbetsplatsen ett omfattande problem. Av all frånvaro från arbetet beräknas uppskattningsvis 50-60 procent ha anknytning till arbetsrelaterad stress.

Statistiken är oroväckande.

  • Efter belastningsbesvär är arbetsrelaterad stress det näst vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa. Ungefär hälften av arbetstagarna anser att det är vanligt förekommande på deras arbetsplats.
  • 50–60 procent av alla förlorade arbetsdagar kan hänföras till arbetsrelaterad stress.
  • I en europeisk studie som nyligen genomförts av EU-Osha uppges de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress vara omorganisation på arbetsplatsen eller osäker anställning (72 procent), långa arbetsdagar eller för hög belastning (66 procent) samt mobbning och trakasserier på arbetsplatsen (59 procent).
  • Samma studie visar att omkring fyra av tio arbetstagare anser att stress inte hanteras på ett bra sätt på deras arbetsplats.
  • Generellt tenderar stressrelaterad sjukfrånvaro att vara längre än sjukfrånvaro av andra skäl.

Enligt uppgifter från Eurostat rapporterade 28 procent av arbetstagarna i EU under en nioårsperiod att de hade utsatts för psykosociala risker som påverkade deras psykiska välbefinnande.

Den goda nyheten är att det går att förebygga och hantera psykosociala risker, oavsett företagets storlek eller typ.

Här hittar du en liten e-kurs där du själv kan lära dig mer om hur man både som arbetsgivare och arbetstagare kan arbeta stressförebyggande.

I dagarna får 24 000 svenska arbetsgivare ett brev och information från Arbetsmiljöverket (AV) om arbetsrelaterad stress.

För snäva tidsramar i förhållande till arbetsbördan, dålig planering, svagt stöd från ledning och kolleger eller ett IT-system som ständigt krånglar är exempel på förhållanden som kan leda till stressrelaterade sjukdomar.

I mitten av oktober, veckorna 41–43, genomför Arbetsmiljöverket runt 2 000 inspektioner med fokus på hur arbetsgivaren hanterar ohälsosam stress på jobbet.

– Förra året var det sex av tio som inte uppfyllde kraven på att förebygga arbetsrelaterad stress. Därför har vi även nya branscher som vi inspekterar i år, säger Britt-Marie Henriksson.

Dessa är taxibolag och magasinering inom transportbranschen, juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, kommunikations- och informationsbranschen och öppenvården. I fjol inspekterades bland andra hotell-, restaurang- och transportbranschen samt förskolor. Dessa branscher inspekteras även i år.

Resultaten av årets inspektioner kommer att presenteras den 23 oktober vid Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm.


Källa: http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2015/43104.aspx