Offentliga Sverige nobbar funktionshindrade

Omkring 67 procent av sysselsatta personer med funktionsnedsättning arbetar inom privat sektor och 22 procent arbetar inom kommunal verksamhet.

     

den 7 september 2015

Privata arbetsgivare anställer mer än tre gånger så många personer med funktionshinder som offentliga arbetsgivare.

- Den offentliga sektorn borde vara mycket bättre på att öppna sig för den här gruppen. Kanske måste regeringen peka med hela handen och ställa krav på myndigheterna, säger Henrietta Stein, avdelningsdirektör på Arbetsförmedlingen.


Källa: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2015-04-01-Drygt-halften-av-personer-med-funktionsnedsattning-har-arbete.html#.Vc2v6peupUE