Oengagerade medarbetare är dyrt för organisationen

Bristen på medarbetarengagemang innebär oerhörda kostnader som vi ofta inte kollar på. Detta menar Janne Björge, vd på Nine Yards.

     

den 25 maj 2015

Björge talade den 22 april på Ledningsgruppsdagen som arrangeras av den oberoende tidskriften Vd-tidningen. Uttalande bygger på en Gallupundersökning där totalt 230 000 medarbetare i 142 länder har svarat på en enkät som mäter graden av engagemang.

Genom ett räkneexempel visar Björge att i ett företag med 1 000 anställda och med en lönesumma på 700 miljoner kr kan förlusterna uppgå till så mycket som 354 miljoner kronor.

Gallups undersökning mäter hur anställda ser på sitt arbete och resultatet är nedslående. Medarbetarna kategoriseras i tre grupper:

– Engagerade medarbetare som samarbetar, entusiasmerar och försöker gå framåt.

– Passiva medarbetare som inte gör något väsen av sig och väntar mest på att få gå hem.

– Negativa medarbetare som gör ett sämre arbete och ibland är ute efter att skada företaget.

I Sverige tillhör 16 procent gruppen engagerade, 73 procent är passiva och hela 12 procent är negativa. Gallup uppskattar att oengagerade medarbetare kostar USA minst 450 miljarder dollar varje år. Tyskland går miste om minst 151 miljarder och Storbritannien 83 miljarder.

Läs mer: Hela rapporter från Gallup kan laddas ner här


Källa: Gallup, VD tidningen