OECD: Sverige behöver fokusera på ökad produktivitet och humankapital

Den 30 mars presenterades OECD:s senaste rapport '2015 OECD Economic Surveys Sweden'. Rapporten presenteras av OECD:s Generalsekreterare Angel Gurría vid ett seminarium arrangerat av Finansdepartementet där finansminister Magdalena Andersson, närings- och innovationsminister Mikael Damberg samt olika experter deltog.

     

den 19 maj 2015

Rapporten är ett led i den granskning som OECD regelbundet gör av medlemsländernas ekonomier. Dessa ländergranskningar har framför allt fokus på strukturfrågor och medelsiktig utveckling och syftar till att diskutera och ge råd om centrala ekonomisk-politiska problem.

Huvudfokus för denna rapport är frågor om framtidens arbetsmarknad. Rapporten fördjupar sig särskilt i innovationsfrågor och utbildningsfrågor.

I rapporten om svensk ekonomi pekas på att utbildningsresultaten har försämrats (PISA) och den svenska arbetsmarknaden beskrivs som oflexibel men den svenska ekonomin har varit motståndskraftig under den globala finanskrisen. Vidare bör produktiviteten förbättras.

Bland alla rekommendationer till förbättringar märks sänkta ingångslöner och minskad anställningstrygghet. OECD rekommenderar också satsning på läraryrket med högre löner och förbättrad lärarutbildning.


Källa: http://oecd.org/sweden/economic-survey-sweden.htm