Nytt projekt ska minska vibrationsskador

Vinnova satsar 7,3 miljoner kronor på ett tvåårigt projekt som ska ta ett helhetsgrepp på vibrationsskador i arbetsmiljöer. Swerea IVF, en forskningskoncern med staten som delägare, har fått uppdraget att leda projektet.

     

den 25 juni 2015

Målet är att med hjälp av nyutvecklad patenterad teknik och bättre användning av existerande kunskap ta bort vibrationsskadorna genom att utveckla lågvibrerande handhållna maskiner.

Vibrationsskador är den näst största orsaken till arbetsskador bland män, och förekomsten bland kvinnor ökar stadigt. Ofta är det unga människor som drabbas, vilket inte sällan leder till arbetslöshet. Besvären är livslånga; händerna domnar bort, man får stickningar och fingertopparna blir vita och kalla.

Forskningsprojektet är unikt genom att samla alla intressenter kring problematiken för att skapa en bättre efterfrågan på lågvibrerande verktyg.


Källa: http://www.swerea.se/