Nytt klimatinvesteringsstöd

Regeringen har för 2015 avsatt 125 miljoner kronor till lokala klimatinvesteringar. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ansvara för stödet som kan gå till konkreta klimatsatsningar.

     

den 24 augusti 2015

De största utsläppen i Sverige kommer från transporter, energiindustrin, jordbruket och industrin (processer och förbränning). Stöd inom dessa områden kan till exempel vara:

  • Transporter – genom att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur.
  • Energiindustrin – genom återvinning av energi.
  • Jordbruket – genom minskade utsläpp.
  • Industrin – genom åtgärder för energieffektivisering.

Alla förutom privatpersoner kan söka stödet - kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. När det gäller företag är det EU:s regelverk om statsstöd som styr vad man kan ge stöd till och i vilken omfattning.

Första omgången ansökningar ska vara inskickade till länsstyrelserna senast 15 september. Det kommer att bli ytterligare något ansökningstillfälle och beslutstillfälle under hösten 2015. Beslut och utbetalning för det första stödet sker under 2015. Ansökningar kan göras via en digital tjänst.

Länk till ansökan: https://df.ef1.se/form/nv/kisansokan

Läs mer: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/satsning-pa-lokala-och-regionala-klimatinvesteringar/


Källa: Naturvårdsverket