Nya tjänster i RUT-avdraget

Ska du höströja på tomten? Missa inte RUT-avdraget i så fall. Sedan den 1 augusti i år gäller nämligen nya regler som bland annat ger avdrag för ett antal trädgårdsrelaterade tjänster.

     

den 29 september 2016

En privatperson kan få RUT-avdrag för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet.

Avdraget gäller för enklare hushållsarbeten, till exempel städning av hemmet eller klippning av gräsmattan på en villatomt.

Beslutade regler

Från och med den 1 augusti omfattar skatterabatten även beskärning och borttagande av träd och buskar, trädfällning, borttagande av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage.

En annan ändring är att flytt av bohag mellan bostäder nu också omfattas av RUT-avdraget. Tidigare kunde man få RUT-avdrag för flyttstädning, men inte för flyttkostnader, men det är alltså ändrat. Även flytt av bohag till och från magasinering ingår numera, förutsatt att det är en del av flytten mellan bostäderna.

Den 1 augusti infördes även det som populärt brukar kallas RIT-avdraget. Det gäller för installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning m m. Observera att avdraget tekniskt sett är ett RUT-avdrag; man får alltså en skattereduktion med 50 procent av arbetet, dock högst 25 000 kronor per år.

Nya regler 2017

Från och med årsskiftet utvidgas RUT-området ytterligare om regeringen får som de vill. Enligt ett förslag i budgetpropositionen ska RUT-avdraget utökas till att även omfatta reparation och underhåll av vitvaror, t ex kyl, frys och spis, i bostaden.

Växa-stöd

Regeringen har också föreslagit att enskilda näringsidkare ska betala lägre arbetsgivaravgifter för den först anställda i verksamheten. Förslaget innebär att enskilda näringsidkare endast ska betala ålderspensionsavgiften – 10,21 procent – för den som först anställs i verksamheten.

De nya reglerna ska, om det beslutas av riksdagen, gälla anställningar som påbörjas efter den 31 mars 2016. Rabatten på avgifterna gäller dock för löneutbetalningar från och med 1 januari 2017.

För nedsättning krävs bland annat att anställningen omfattar minst tre månader i följd och att arbetstiden uppgår till minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller endast för lön upp till 25 000 kronor per månad samt i högst 12 kalendermånader.

Bättre förutsättningar för småföretagare?

Man kan konstatera att en småföretagare som bedriver verksamhet i form av reparation av vitvaror i en enskild firma alltså kan anställa en person och få lägre arbetsgivaravgifter i 12 månader. Inbesparingen för detta, under förutsättning att lönen är just 25 000 kronor, är 63 600 kronor (25 000 x (0,3142-0,1021) x 12). Småföretagaren kan utöver det även lämna bättre kunderbjudanden, då en reparationskostnad på exempelvis 10 000 kronor inklusive moms netto bara kommer att kosta kunden 5 000 kronor efter årsskiftet.

Det återstår att se om detta leder till fler arbetstillfällen. Men vi kan redan nu slå fast att en utökning av ROT-avdraget tillsammans med lägre arbetsgivaravgifter vid nyanställning definitivt skapar en bra situation för småföretag som utför tjänster till allmänheten.


Skatteträff 20/21 – Årets stora uppdateringsdag inom skatt

 

 
Boka din plats här!