Nytt gränsvärde för kvartsdamm

Efter allvarlig kritik från flera forskare planerar Arbetsmiljöverket nu att radikalt sänka gränsvärdet för kvartsdamm från 0,1 mg per kubikmeter luft till den internationellt rekommenderade gränsen 0,05 mg.

     

den 6 april 2016

90 000 personer i Sverige är i dag utsatta för kvartsdamm i sitt arbete. Den som andas in kvartsdamm riskerar att få lungcancer och silikos.

Redan vid lägre exponering ökar risken för lungsjukdomen kol. Det kan ta från tio till trettio år att utveckla silikos och de tidigaste stadierna är svåra att upptäcka även på röntgen.

Arbetsmiljöverket ska nu ta fram ett förslag som ska lämnas ut på remiss till arbetsmarknadens parter. Vilket det nya gränsvärdet blir är delvis en förhandlingsfråga där intressen vägs mot varandra.

– Man tar inte bara hänsyn till de biologiska effekterna utan också till ekonomi, sociala konsekvenser och vad som är tekniskt och praktiskt möjligt, säger Jens Åhman på Arbetsmiljöverket.