Nya HR-trenden; företag byggda på kompetenta och självständiga team

Deloittes världsomspännande undersökning om vilka trender som finns inom HR är väl validerad; 7000 svar från över 130 länder. Den visar att företagen lämnar den traditionella organisationsmodellen byggd på funktion för att ersätta den med självständiga team med alla kompetenser och yngre globala diversifierade ledare. En nödvändighet på grund av en allt snabbare utveckling och förändring.

     

den 2 december 2016

Detta skifte ställer naturligtvis stora krav på företagens HR-funktion och framförallt deras VD:ar. Det gäller att tävla om de bästa talangerna på en arbetsmarknad som är alltmer transparent och byggd på samarbete, mångfald och integration. Man måste fokusera på att skapa en mer öppen och vidsynt företagskultur, en arbetsmiljö som engagerar och ett nytt ledarskap och nya karriärmöjligheter.

HR måste ta en ny roll som ”steward” och designer av denna nya medarbetarprocess. För att göra detta krävs naturligtvis en uppgradering av förmågor och kompetenser, i syfte att kunna leda den nya organisationen, förstå medarbetarnas behov och skapa system för lön och belöning.

Vad är det då som ligger bakom denna trend inom företagen? Till att börja med är det demografiska orsaker. Personalen blir allt yngre, men även allt äldre, likväl som mer mångfacetterad. Dagens unga människor har stora förväntningar på ett arbete som ger god utdelning både i fråga om ekonomi och meningsfullhet, utveckling i arbetet och goda befordringsmöjligheter. Äldre människor med god hälsa som arbetar högre upp i åldrarna ställer samtidigt krav på nya roller som att vara mentorer och coacher åt yngre medarbetare.

För det andra är digitaliseringen nu total; den påverkar allt från hur man gör ”business” till hur man arbetar på företagen, oavsett funktion. Mobila enheter och kognitiva datorsystem förändrar företagens sätt att designa, tillverka och leverera sina produkter och tjänster. Även HR påverkas genom nya sätt att rekrytera, bemanna och stötta sina medarbetare.

För det tredje ökar förändringstakten allt snabbare inom alla områden. Detta ställer stora krav på företagen, att möta nya affärsmodeller, se till exempel på Uber och Airbnb, för att kunna klara sig i konkurrensen och positionera sig för nya utmaningar.

För det fjärde har den sociala relationen mellan medarbetare och företag förändrats. Dagens unga medarbetare har helt andra utvecklingsplaner än vad tidigare generationer hade. Förr var en lång karriär inom ett företag eftersträvansvärt och det yttersta målet för yrkeslivet. Nu vill man få erfarenhet från många företag. Man ställer krav på utveckling, meningsfullt arbete och har full koll på vilket värde man har på arbetsmarknaden.

Vi kommer att följa upp och återkomma till andra prioriterade HR-trender enligt Deloittes undersökning.


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer