Nya skatteregler kring incitamentsprogram

Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram har begärt förlängd utredningstid. Regeringen har sagt ja till detta.

     

den 7 september 2015

Skälet för förlängningen är att den utredningstid som beslutats i praktiken har blivit betydligt kortare än vad som avsågs vid tillsättandet. De frågor som uppdraget gäller är omfattande och komplexa. Det är angeläget att utredningen får förutsättningar att genomföra uppdraget på bästa sätt.

Utredningen handlar om skatteregler för bl a optioner som anses mycket viktiga för svenska företag som vill kunna attrahera och behålla både svensk och utländsk kompetens.

Tilläggsdirektivet innebär att uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2016.


Källa: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/03/forlangd-tid-for-utredningen-om-skatteregler-for-incitamentsprogram/