De nya representationsreglerna – lite av en halvmesyr

Vid årsskiftet förväntas nya, enklare avdragsregler för moms och inkomstskatt i samband med representation träda i kraft. Det är dock tveksamt om reglerna verkligen ger önskad verkan: – Nej, reglerna blir obetydligt enklare. Dessutom måste företagen gemensamt betala in närmare en miljard kronor per år extra till statskassan, säger Pelle Gustavsson, momsexpert på Tholin & Larsson.

     

den 9 maj 2015

Efter att det i ett kammarrättsmål påpekats att Sveriges momslag strider mot EU-reglerna har en justering varit nödvändig. Dels står momslagen alltså i direkt strid med momsdirektivet när den hänvisar till inkomstskattelagens avdragsbegränsningar. Dels har beräkningen av avdragsbeloppen blivit så komplicerad att det ofta krävs omfattande beräkningar för att få fram det rätta avdraget.

Skatteverket insåg tidigt att något behövde göras för att reglerna både ska följa EU-rätten och vara lättillämpade. De skickade i mars 2015 därför en hemställan om lagändring till regeringen som innebar att den inkomstskattemässiga avdragsrätten för representation helt skulle slopas. De föreslog vidare att avdraget för moms på representationsutgifter maximalt skulle kunna uppgå till momsen som beräknas på underlaget 500 kronor per person/tillfälle eller per gåva. En höjning av det maximala momsavdraget i kombination med ett slopande av den inkomstskattemässiga avdragsrätten med andra ord.

Regeringens förslag är inte lika omfattande. Den inkomstskattemässiga avdragsrätten slopas där bara för måltider – luncher, middagar eller annan förtäring – men inte för enklare förtäring av mindre värde (kaffe, bulle, frukt, enklare smörgås etc).

Regeringen föreslår även en höjning av det maximala måltidsunderlaget för momsavdrag till 300 kronor per person. Det blir därmed lika högt för intern som extern representation. Får Skatteverkets nuvarande schablon tillämpas även i fortsättningen kan maximalt 46 kronor per person hållas som tumregel för måltider (som inkluderar alkohol). I övrigt lämnas avdragsreglerna för representation oförändrade.

Allt krångligt kan dock inte skyllas på regeringen och Finansdepartementet. Sedan EU-inträdet 1995 är Sverige bundna av EU-rätten. Annars hade en möjlig lösning varit att helt slopa avdragsrätten för representation, både moms- och inkomstskattemässigt.

Att höja inkomstskatteavdraget till 1995 års värden (300 kronor per person) är ett annat alternativ.

– Då har vi ju i alla fall samma gräns i de olika skatteslagen, och det hade blivit enklare. Det finns dock ingen politisk vilja att höja avdraget rent generellt. De nya reglerna är sådär lagom svenska, som vi har börjat vänja oss vid, säger Pelle Gustavsson.

Hur man än vänder och vrider på det kommer företagen även i fortsättningen behöva verktyg till hjälp för beräkning av avdrag i samband med representation. Tholin & Larsson jobbar i nuläget för fullt med att ta fram ett beräkningsverktyg för alla olika slag av representationsutgifter som företagen har, och som är komplicerade att räkna ut själv.

Syftet är att göra det så enkelt samt korrekt som möjligt – och framförallt spara tid för våra kunder i arbetsvardagen.

Du som abonnerar på något våra servicepaket får tillgång till det nya beräkningsverktyget så fort som det publiceras.