NYHETER FÖR EU-HANDELN: Från och med den 1 januari 2020 blir det momsändringar för företag som handlar med varor inom EU.
NYHETER FÖR EU-HANDELN: Från och med den 1 januari 2020 blir det momsändringar för företag som handlar med varor inom EU.

Nya regler vid EU-handel med varor 2020

Den 1 januari 2020 ändras vissa regler för EU-handel med varor mellan företag (B2B). Nu har propositionen kommit.

     

den 18 juni 2019

De nya reglerna handlar om de så kallade quick-fixes – enkla lösningar – som är beslutade på EU-nivå. De berör krav för momsfrihet vid EU-handel, förenklingar vid avropslager (call-off-stock) samt tydligare regler vid kedjetransaktioner inom EU. 

Krav på köparens VAT-nummer

För att kunna sälja varor – som levereras från Sverige – utan svensk moms kommer det vara ett absolut krav att köparen har ett giltigt VAT-nummer i ett annat EU-land.

Bevis för transport

För att EU-handel med varor ska vara momsfri i avsändarlandet krävs också att varan transporteras till ett annat EU-land. Det är upp till varje företag att kunna visa upp handlingar som styrker transporten.

Nyheten nästa år är att det förutsätts att en transport har skett om företaget kan visa upp vissa specifika handlingar. Vilka dessa är framgår av EU:s genomförandeförordning – (EU) 2018/1912. Förordningen är direkt tillämplig i svensk rätt. 

Det är minst två bevishandlingar när säljaren ansvarar för transporten. När köparen ansvarar för transporten ska dessa handlingar kompletteras med köparens skriftliga bekräftelse.

Du kan läsa mer om bevishandlingarna i Servicepaket Moms. Prova paketet gratis här om du saknar abonnemang.

Avropslager – call-off stock

Ett avropslager är ett lager som säljaren har i ett annat EU-land – där en i förväg känd köpare kan plocka ut varor vid behov. Säljaren för alltså över sina varor till eget ett lager i det andra EU-landet utan att äganderätten går över. Äganderätten går över först när köparen plockar ut varorna ur lagret. 

Äger ett svenskt företag varor i ett lager i ett annat EU-land måste företaget ofta vara momsregistrerad i lagringslandet – enligt dagens regler.

För att förenkla införs nu en EU-gemensam regel som gör att företag med avropslager i annat EU-land – i många fall – kan undvika att vara momsregistrerade i lagringslandet.

Förenklingsreglerna är frivilliga att tillämpa för den som uppfyller kraven. Läs mer i Servicepaket Moms

Kedjetransaktioner

Flerledsförsäljningar – kedjetransaktioner – som inte är ”äkta” trepartshandel eller har fler än tre parter saknar idag specifika regler och har därför lett till olika tolkningar i olika länder. Det man tvistar om är

  • vilken part i kedjan som gör den momsfria försäljningen från ett EU-land till ett annat

Svaret på den frågan avgör vilken part som ska beskattas för varuförvärvet i destinationslandet. Det ger i sin tur en indikation om någon part ska vara registrerad för moms i något annat land än sitt eget hemland. En avgörande faktor är vilken part som ansvarat för transporten.

Det kommer nästa år inte att räcka med ett giltigt VAT-nummer hos köparen och att det skett en gränsöverskridande transport. Om det inte är säljaren själv eller den egna avtalsparten som ansvarat för transporten – utan en köpare – mellanman – i ett senare försäljningsled så är inte den egna försäljningen momsfri.

Av de enkla lösningarna är nog denna den mest komplexa. Den kommer ge upphov till många frågor.

Vill du veta mer?

Ta del av fördjupning och exempel i ursprungsartikeln i Servicepaket Moms.  Eller varför inte anmälda dig till vår livestreamade kurs EU-handel med varor – 4 nyheter och bli uppdaterad på vad som gäller – på bara en timma! 

Om du inte har abonnemang på Servicepaket Moms kan du prova paketet gratis här.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!