Nya löner för statens myndighetschefer

Regeringen har fattat beslut om nya löner för myndighetscheferna m.fl. De nya lönerna gäller retroaktivt från den 1 oktober 2014.

     

den 19 maj 2015

Besluten handlar om ny lön för bland andra generaldirektörer, landshövdingar, museichefer och rektorer för universitet och högskolor. Besluten gäller också överdirektörer vid de större myndigheterna samt länsråden vid länsstyrelserna. Totalt rör det sig om cirka 220 personer.

Löneökningarna för gruppen i sin helhet uppgår till cirka 2,16 procent.

Det är Polisens nye generaldirektör Dan Eliasson som leder den statliga löneligan. Hans nya årslön är 1,85 miljoner kronor.

På andra plats kommer ÖB Sverker Göransson och på tredje plats Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.


Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/20116/a/258040