Nya lagar om personuppgiftsbehandling från 2018

I mars 2012 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till nya regler om dataskydd och personuppgiftsbehandling. Syftet var att modernisera reglerna i dataskyddsdirektivet och få till stånd en mer enhetlig tillämpning inom EU.

     

den 20 maj 2015

Såväl kommissionen som det nuvarande lettiska ordförandeskapet har angett att antagande av dataskyddsreformpaketet är en av de främsta prioriteringarna för 2015. Avsikten är att förhandlingarna i rådet ska vara avslutade i juni 2015 och att hela reformpaketet ska vara antaget vid slutet av året.

När reformpaketet väl är antaget ska det börja gälla två år från den dag det antogs. Detta innebär - om ordförandeskapets tidsplan håller – att de nya reglerna kommer att börja gälla tidigast i början av 2018.

Förslaget till generell dataskyddsförordning kommer att gälla direkt som lag i Sverige. Det innebär att den svenska personuppgiftslagen som den ser ut nu inte kommer att finnas kvar. De regler som personuppgiftsansvariga med flera måste följa kommer, i huvudsak, istället att finnas direkt i EU-förordningen.

Den nuvarande svenska personuppgiftslagen med tillämpningsföreskrifter har bestämmelser som rör löne- och personalområdet.


Källa: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/