Nya föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har påbörjat ett arbete för att ersätt nu gällande författningar inom området brandfarliga gaser och vätskor.

     

den 19 maj 2015

Två nya författningar kommer att tas fram:

  • Föreskrift om hantering av brandfarliga gaser
  • Föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor


De nya föreskrifterna om hantering av brandfarliga gaser kommer att ersätta

  • SÄIFS 1998:7 föreskrifter och allmänna råd om brandfarlig gas i lös behållare
  • SÄIFS 2000:4 föreskrifter och allmänna råd om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas


De nya föreskrifterna om brandfarliga vätskor kommer att ersätta

  • SÄIFS 2000:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor
  • SRVFS 2005:10 föreskrifter med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor


Tillsammans kommer de båda nya författningarna även att ersätta

  • SÄIFS 1996:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen
  • SÄIFS 1990:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel

 

Källa: MSB