Nya föreskrifter för brandfarliga och explosiva varor

MSB ska göra en större översyn av reglerna för brandfarliga och explosiva varor.

     

den 25 maj 2015

Orsaken är att nuvarande föreskrifter är föråldrade i förhållande till Lagen om brandfarliga varor (LBE) och EU-direktiven på området.

I samband med översynen ska även antalet föreskrifter för brandfarliga gaser och vätskor minskas från tretton till sju eller åtta.

När det gäller föreskrifterna för explosiva varor kommer dessa att minskas från nuvarande tretton till fyra.

Arbetet beräknas vara färdigt om några år.


Källa: MSB