Ny vägledning för säker schaktning

En ny vägledning för schaktningsarbeten har tagit fram av Statens geotekniska institut, SGI i samarbete med representanter från branschen, Arbetsmiljöverket och Trafikverket.

     

den 24 augusti 2015

Skriften förmedlar kunskap om hur man utformar och utför schaktningsarbeten på ett säkert sätt. Den vänder sig till den som ansvarar för schaktarbeten och de som arbetar på byggarbetsplatser, till exempel platschefer, byggarbetsmiljösamordnare, arbetsledare, grävmaskinister, kontrollanter och skyddsombud.

Den vänder sig även till andra som vill få större kunskap, aktualisera sina kunskaper och få stöd i sin kommunikation med den blivande byggarbetsplatsen.

Läs mer: Vägledningen kan hämtas gratis från SGI:s hemsida.