Ny vägledning för energikartläggningar

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag.

     

den 1 oktober 2015

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

Nu har Energimyndigheten tagit fram en ny vägledning som riktar sig till företag inom både privat och offentlig sektor. Vägledningen beskriver hur företaget kan göra en övergripande beskrivning av energianvändningen samt avgränsningar och prioriteringar i energikartläggningen.

Läs mer: Vägledningen kan hämtas här.


Källa: Altea