Ny standard för arbetsmiljö

En ny arbetsmiljöstandard, som ska ersätta OHSAS 18001, kommer enligt tidsplanen klubbas i slutet av 2016

     

den 6 april 2016

I snart tre år har en internationell arbetsgrupp arbetat med att ta fram ett standardförslag på hur en ISO-standard för arbetsmiljöledningssystem ska se ut.

Standarden kommer att heta ISO 45001. Den viktigaste förändringen jämfört med OHSAS är att det blir ett tydligare fokus på frågor som rör säkerhetskultur.

I dag handlar det mycket om förbättra ledningssystemet, i den nya standarden betonas istället vikten av att förbättra själva arbetsmiljöprestandan.

En annan förändring är att fler ska omfattas av arbetsmiljöledningssystemen, bland annat tydliggörs att det är lika viktigt att inhyrda underentreprenörer eller besökare skyddas som den egna personalen.


Källa: Prevent