Ny behandling mot kronisk smärta

Tio procent av befolkningen lider av långvarig smärta. Det motsvarar nästan 60 procent av alla långtidssjukskrivningar i Sverige.

     

den 24 augusti 2015

Cirka en tredjedel av alla läkarbesök hos allmänläkare i Sverige beror på smärta. Smärta innebär lidande på många plan. Den kan ge såväl fysiska som psykiska problem: huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, andningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och depression.

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet presenterar en möjlig teknisk lösning på problemet. En liten elektroniskt styrd pump skickar ut joner av gaba, en av kroppens smärtstillande signalsubstanser. Om den lilla plastpumpen opereras in i kroppen kan gaba pumpas ut på ställen där smärtimpulserna normalt sett går in i ryggraden. Där blockerar jonerna vägen in till det centrala nervsystemet och smärtsignalerna hindras från att nå hjärnan.

– Det unika är att vi använder organisk elektronik för att skicka ut kontrollerade doser av kroppsegna kemiska signaler. Det är material som är lättare för kroppen att acceptera eftersom det kommunicerar med joner, precis som nervceller, säger Daniel Simon som tillsammans med sin kollega Amanda Jonsson konstruerat pumpen.

Att göra en jonpump som är anpassad för människokroppen tar högst ett år. Vägen till godkännande för användning i människor är längre vilket gör att det dröjer nog fem till tio år innan pumpen finns tillgänglig för patienter.


Källa: Vårdguiden Västra Götaland, Tidningen Arbetarskydd.