Nu kan viss golf bli skattefri

Golf har länge varit en av de ”förbjudna” sporterna i reglerna om skattefri motion och friskvård, men ett aktuellt fall kan bli en riktig hole-in-one för golfälskare. I ett förhandsbesked har Skatterättsnämnden nämligen kommit fram till att motionsbidraget får användas till vissa typer av golfspel.

     

den 5 september 2016

Många företag erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag. Arbetsgivarbetald motion och friskvård är en skattefri förmån, men bara om den riktar sig till hela personalen på arbetsplatsen. Dessutom måste aktiviteten vara av enklare slag och mindre värde.

– Skatteverket har länge ansett att golf bland annat kräver dyr utrustning och anläggning och därför har den inte nått upp till kraven för friskvårdsbidrag , säger Ingrid Langkilde, Skatteexpert på Tholin & Larsson.

Men nu har Skatterättsnämnden lämnat ett förhandsbesked som innebär att viss form av golfspel alltså kan vara skattefritt.

Det aktuella fallet gäller en anställd vars arbetsgivare lämnade motionsbidrag på 4 000 kr per person/år. Den anställde frågade Skatterättsnämnden om bidraget skulle vara skattefritt om det användes till att betala golfspel på en ”pay-and-play” bana, som inte kräver medlemskap, och för att hyra golfbollar till att öva slag på en driving range.

Skatterättsnämnden konstaterade att förutsättningarna för golfspel har förändrats sedan reglerna om motionsbidrag infördes och att de aktuella golftyperna kunde ses som motion eller friskvård av enklare slag. Med resultatet att bidraget därför skulle vara skattefritt.

Skatterättsnämnden grundar sin nya bedömning på att allmänhetens intresse för golf har ökat och att det har blivit lättare att köpa begagnad utrustning eller hyra direkt på banorna. Att det dessutom har byggts många golfbanor som erbjuder de här formerna av golfspel, som alltså inte ställer krav på medlemskap eller erfarenhet, är en annan faktor.

– Golfspel som kräver medlemskap i en klubb kommer dock att räknas som skattepliktigt bidrag även i fortsättningen. Det kommer med andra ord inte gå att betala green-fee avgifter på banor som inte erbjuder pay-and-play med motionsbidraget. Att låta arbetsgivaren betala för medlemskap kommer inte heller att vara skattefritt för den anställde, säger Ingrid Langkilde.

Förhandsbeskedet har visserligen överklagats, och ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen, men redan nu upp öppnar det upp för nya frågeställningar rörande andra skattefrågor inom golfsporten.

– Det kommer inte att dröja länge innan beskedet kommer, och det ska bli mycket intressant att följa. Om det här står sig kan det i framtiden kanske bli möjligt att använda motionsbidraget till ”Grönt kort” (golfutbildning för nybörjare), eller för gruppträning på ett övningsområde, säger Ingrid Langkilde.