Nu har Volvo åter dragit igång nattskift

För ungefär fyra månader sedan rullade den första nya Volvo XC90 av bandet på Torslandafabriken i Göteborg.

     

den 3 juni 2015

Och det är just den bilen som är huvudskälet till Volvo Cars behov av att nyanställa bilbyggare till ett nattskift som nu är bemannat med omkring 1 500 personer. Det är första nattskiftet på fabriken sedan krisåret 2008. Det är främst montörer men också en del arbetsledare och ingenjörer som nyanställts.

Men sedan 2010 har Volvo Cars rekryterat över 2 000 ingenjörer och ytterligare 300–400 rekryteringar pågår nu. Detta innebär alltså en större ökning än på kollektivsidan, säger Magnus Sundemo, ordförande för Akademikerföreningen på Volvo Cars.

Volvo Cars har beslutat om en total investering på 75 miljarder kronor och ingenjörerna behövs för att utveckla flera nya bilmodeller och driftsätta produktionsanläggningarna.

– De flesta ingenjörer som rekryteras förstärker produktutvecklingen men det behövs fler ingenjörer även inom andra delar av företaget, bland annat inköp och tillverkning, säger Magnus Sundemo.

IF Metall på Volvo Cars har också tidigare gått med på ett nytt, mer flexibelt arbetstidsavtal, som ger arbetsgivaren större möjlighet att öka eller minska arbetstiden, beroende på efterfrågan på Volvobilar.


Källa: http://www.ifmetall.se/ifmetall/klubb/Content.nsf/aget?openagent&key=avtal_kortar_arbetstiden_och_okar_flexibiliteten_1408431907013