Nu gäller dataskyddsförordningen!

Den 25 maj började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla både i Sverige och i övriga EU-länder. Syftet med de nya reglerna är bland annat att stärka var och ens skydd av personuppgifter.

     

den 25 maj 2018

Idag träder dataskyddsförordningen (även kallad för GDPR) ikraft, både i Sverige och övriga EU-länder. Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter. I samband med att förordningen börjar gälla som lag upphör personuppgiftslagen att gälla. Enligt Datainspektion är det en av de största integritetsstärkande reformerna någonsin.

De nya reglerna innebär ett starkare skydd för varje individ. Några exempel på detta är att var och en har rätt till insyn i sina egna personuppgifter, att få felaktiga uppgifter rättade och i vissa fall även kunna få uppgifterna raderade.

En annan viktig nyhet är att företag och andra som hanterar personuppgifter tydligt måste informera om varför de gör det, vad uppgifterna används till, hur länge de får sparas och om uppgifter kan lämnas vidare till andra aktörer.

Nya skyldigheter för arbetsgivare

Alla arbetsgivare påverkas av de nya reglerna. Arbetsgivare hanterar normalt en mängd personuppgifter både om anställda, kunder, leverantörer med flera. Många företag har kommit långt i sitt arbete med att anpassa verksamheten och rutiner till de nya reglerna, andra har en fortfarande en del arbete kvar.

I vårt Servicepaket Dataskydd i arbetslivet har vi samlat information om de nya reglerna. Till din hjälp får du fakta-artiklar, mallar (PuB-avtal och kartläggningsschema!), frågor och svar mm. Allt för att du ska kunna vara trygg i vad reglerna innebär för dig som arbetsgivare. Klicka här för att läsa mer och beställa


Få snabba svar på dina GDPR-frågor

Vet du vilka uppgifter du får lagra om din personal och hur du får hantera dem? Vill du undvika böter för felaktig behandling av personuppgifter? 

Välkommen till en enklare arbetsvardag! I Servicepaket Dataskydd i arbetslivet hjälper vi dig få koll på rätt hantering och behandling av personuppgifter.

Prova paketet gratis i 3 dagar