Nationaldagen den 6 juni infaller i år på en lördag

Nationaldagen den 6 juni blev en lagstadgad helgdag (röd dag) istället för Annandag pingst genom lagändring som trädde i kraft 2005.

     

den 1 juni 2020 Lotta Sprangers

Under 2020 infaller nationaldagen på en lördag. Nationaldagen är en rörlig helgdag som infaller på olika veckodagar olika år. I år infaller således den rörliga helgdagen på en lördag som för många anställda är en ledig dag.

Det finns inga allmänna regler om att anställda ska kompenseras med ledig tid de år nationaldagen infaller på det som annars är en arbetsfri dag. Normalt utgår alltså ingen kompensation när en rörlig helgdag infaller på en dag som ändå skulle varit ledig, jämför t ex julledigheten som infaller på olika veckodagar olika år.

I flera kollektivavtal (men inte alla) finns det dock regler om att anställda ska kompenseras de år som nationaldagen infaller under veckoslutet. Antingen förläggs ledigheten i år till fredagen före 6 juni eller på måndagen efter.

I en del kollektivavtal finns rätten att ta ut kompensation en valfri dag under 2020 om det är förenligt med verksamheten och man är överens med arbetsgivaren.

Det finns också olika regler för de som arbetar måndag – fredag och de vars arbete är schemalagt under veckans alla dagar.

På arbetsplatser som är bundna av kollektivavtal rekommenderas därför genomläsning av det aktuella avtalets bestämmelser (det finns mer än 650 olika kollektivavtal!) för att klarlägga vad som gäller just på er arbetsplats.

På arbetsplatser utan kollektivavtal finns ingen särskild rätt till kompensationsledighet men kan ändå vara möjlig om arbetsgivaren beviljar ledigheten.

 


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!