När kommer budgeten?

Riksdagsarbetet påbörjas och nu får vi också se hur kammaren hanterar valresultatet. Även om regeringsbildningen kan ta tid måste en statsbudget för 2019 fram. Men när kommer den?

     

den 21 september 2018

Måndag den 24 september kl. 11.00 inleds höstens riksdagsarbete med upprop. Efter det sedvanliga kindpussandet är det dags för ledamöterna att se till att landet får ett styre – inte helt okomplicerat med tanke på valresultatet. Att kunna få igenom sin budget får nog sägas vara det riktiga eldprovet för den regering som till slut vinner riksdagens tolerans.

Vi är ju vana vid att budgeten kommer i slutet av september, kanske en bit in i oktober ett valår. Vad kan vi förvänta oss i år? Vilka tidsgränser har man att förhålla sig till?

Regeringsskifte eller ej?

Om det inte blir regeringsskifte ska den sittande regeringen lämna sitt budgetförslag senast två veckor efter riksmötets öppnande. I det läget måste budgetförslaget alltså lämnas senast den nionde oktober.

Om det istället blir ett regeringsskifte ska den nya regeringen lämna budgetförslag inom tre veckor efter att den tillträtt, dock senast den 15 november. Om det inte skulle finnas en ny regering vid den tidpunkten får den s.k. övergångsregeringen lämna budgetförslag. Övergångsregering kallas den avgående regeringen som sitter kvar fram tills en ny regering tillträder.

Riksdagen beslutar

Dessa tidsgränser är alltså vad som gäller för regeringen att lämna budgetförslag. Här är vi dock bara halvvägs – budgeten måste ju sedan beslutas av riksdagen. För riksdagens beslut gäller majoritetsbeslut. Grundregeln i regeringsformen uttrycks så att som riksdagens beslut gäller den mening som mer än hälften av de röstande enas om.

Ett scenario som man inte helt kan blunda för är att det faktiskt inte finns någon beslutad budget för 2019. En budget läggs fram av regeringen men riksdagen finner inte majoritet för den – eller någon annan budget. I en sådan situation stadgar regeringsformen i princip att den senaste budgeten ska gälla fram tills det att en ny budget är beslutad av riksdagen.

Hur förhåller man sig till detta?

På senare år har man fått vänja sig vid mer eller mindre stökiga – och sena – budgetprocesser. Inget tyder på att det blir klarare denna höst. Icke desto mindre är man beroende av att känna till hur skattesituationen blir för 2019. Det enda rådet man kan ge är att nära följa utvecklingen, allt från regeringsbildningen till partiernas budgetutspel.

Vi på Tholin & Larsson följer naturligtvis detta skeende nära och har man vårt servicepaket skatt har man ett mycket bra verktyg för att vara uppdaterad. På våra skatteträffar senare i höst kommer vi också gå igenom och analysera skatterna i budgeten.


Skatteträff 20/21 – Årets stora uppdateringsdag inom skatt

 

 
Boka din plats här!