När kan en anställd vara ledig med lön?

En anställd kan ha rätt att vara ledig från arbetet med bibehållen lön – så kallad permission – i vissa situationer. Möjligheten till permission är inte lagreglerad utan enbart i kollektivavtal eller enskilda avtal. Rätten att vara ledig kan vara reglerad i lag men däremot inte möjligheten att få behålla lönen under ledigheten.

     

den 9 oktober 2019 Lotta Sprangers

Permission beviljas normal bara för en del av dagen. I vissa fall kan permission dock beviljas för en eller flera hela dagar.

Enligt många kollektivavtal ges permission för följande anledningar:

  • Hastigt påkommande allvarligt sjukdomsfall för nära anhörig
  • Nära anhörigs dödsfall och begravning
  • Akut sjukdom eller tandläkarbesök
  • Egen 50-årsdag
  • Eget bröllop

Med nära anhörig brukar i de flesta fall avses make/maka, sambo, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar samt mor- och farföräldrar.

Man kan inte utnyttja permissionen under annan ledighet. Fyller man till exempel 50 år under semestern får man inte permission på födelsedagen eller kompensationsledighet i efterhand.

I en del kollektivavtal men även i enskilda avtal ges ledighet med bibehållen lön för andra orsaker, till exempel för att flytta.

Ansökan om permission

Det är arbetsgivaren som beviljar permissionsledigheten. En ansökan om permission ska göras i så god tid som möjligt. 

Få svar på dina lönefrågor! Prova Servicepaket Lön

Det är få saker som är så känsliga som lön. Man ska kunna hantera praktiska frågor som rör både arbetsrätt och skatterätt, och det måste bli rätt för alla inblandade parter. I Servicepaket Lön blir du uppdaterad med de senaste nyheterna och lagändringarna på området!

Nu kan du prova Servicepaket Lön gratis i en vecka. Fyll bara i formuläret.

Hittar du inte ditt företag? klicka här