När för lite moms har fakturerats

En försäljning kan felaktigt ha fakturerats och redovisats utan moms, eller med för låg momsskattesats. Då ska moms redovisas och betalas i efterhand. Den för lågt debiterade momsen ska redovisas i den period där den ursprungligen skulle ha redovisats.

     

den 12 september 2018 Veronica Rosen

Ingen moms har fakturerats

Blir den utgående momsen 25 % som ett pålägg på kundens pris eller 20 % av det kunden redan betalat? Det beror på om säljaren har möjlighet att tilläggsdebitera moms eller inte.

Exempel

AB X har fakturerat en kund 1.000.000 kr utan moms. I efterhand upptäcks att moms egentligen skulle ha tagits ut med 25 procent. Då är AB X:s utgående moms 200.000 kr (20 % av 1.000.000 kr). Momsen ska AB X redovisa för den redovisningsperiod då transaktionen ursprungligen skedde. Försäljningen minskar då till 800.000 kr.

Möjlighet att tilläggsdebitera momsen

Om AB X enligt avtal har rätt att ta ut moms av kunden genom att debitera moms i efterhand kan AB X fakturera kunden moms med 250.000 kr (25 % på 1.000.000 kr). Denna moms kan då kunden ha avdragsrätt för i den period kunden får en faktura med momsbeloppet.

Då ökar AB X:s försäljning igen till 1.000.000 kr och AB X redovisar in ytterligare 50.000 kr i utgående moms (200.000 + 50.000 = 250.000 kr). Denna ytterligare moms torde AB X kunna redovisa i den period som fakturan med momsbeloppet har utfärdats till kunden.

Momsen blir en extra kostnad för säljaren om säljaren inte kan få betalt i efterhand av kunden. Ibland kan avtal vara otydliga på denna punkt

Om kunden enbart bedriver momsskyldig verksamhet torde säljaren kunna ta extra betalt för momsen i efterhand.

Om kunden har liten eller ingen avdragsrätt för moms (finansiell verksamhet, vårdföretag, privatpersoner m fl) torde säljarens möjlighet att kompensera sig för momsen i efterhand vara begränsade.

Det är alltså viktigt att avtalen mellan näringsidkare är tydliga ifråga om att priset är inklusive eller exklusive moms. Om det anges att priset är exklusive moms och att moms kan tillkomma i enlighet med lag eller ändrad praxis torde säljaren ha goda möjligheter att få betalt för momsen i efterhand.

För låg procentsats har fakturerats


Exempel
Enligt avtal tillhandahåller AB B en tjänst till C för 10 000 kr inklusive 6 % moms. Korrekt momssats ska dock vara 25 %. Beskattningsunderlaget blir 80 % av 10 000 kr, d v s 8 000 kr och momsen till 2 000 kr. Ytterligare 1 434 kr ska betalas i moms.

Om en för låg momssats har fakturerats torde köparen få avdragsrätt för denna moms.

Omprövning

Omprövning på en skattskyldigs initiativ kan begäras senast under det sjätte året efter att ett visst beskattningsår har gått ut.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom moms? 

Då kan du prova Servicepaket Moms gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på momsområdet, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och blanketter m m.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!