När har du rätt att vara ledig från arbetet?

Barnen ska börja i skolan, du ska flytta in i en ny lägenhet, besöka tandläkaren eller delta på en begravning. Har du rätt att vara ledig från arbetet – och kommer du få löneavdrag? Kolla om du kan lagstiftningen bättre än andra läsare!

     

den 15 januari 2018

Det finns många missförstånd kring vilken rätt anställda har att vara lediga från arbetet. Några av anledningarna är sannolikt att praxis och avtal varierar mycket från arbetsplats till arbetsplats – anställda som är vana vid att få ledigt för en aktivitet från sitt förra arbete tror ofta att detsamma gäller för deras nya arbetsplats också.

Använd personalhandboken

För att undvika missförstånd när det gäller ledigheter och andra arbetsrelaterade frågor och förmåner, är det klokt att hänvisa anställda till personalhandboken. I en personalhandbok får anställda tillgång till vilka rättigheter de har på sin arbetsplats, och möjlighet att själva söka svar på sina frågor – utan att behöva gå via närmaste chef eller HR-avdelningen.

I en personalhandbok kan man också förklara varför regelverket ser ut som det gör, utifrån aktuell lagstiftning. Det ger även företaget en möjlighet att lyfta speciella förmåner som anställda har på företaget, t ex extra semesterdagar eller friskvårdsbidrag – positiv information som kan bidra till att stärka företagskulturen. 

 

Prova quizet

 

 

Har du frågor om arbetstid?
Med Servicepaket HR har du alltid tillgång till regelverket och förklaringar till gällande lagstiftning. Du kan också kontakta våra experter för att diskutera frågeställningar. Prova gratis i en vecka

Intresserad av en personalhandbok?
Läs mer om vår webbaserade personalhandbok här


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer