Du kan påverka momssatsen på e-böcker!

Idag är det hög moms (25 %) på e-böcker (inklusive tidningar och tidskrifter) liksom e-böcker som streamas eller laddas ned till mobiltelefon. Däremot är det bara 6 % moms på tryckta böcker.

     

den 26 augusti 2016 Kristina Andreasson

Skälet till de olika momssatserna är att EU:s momsdirektiv inte tillåter medlemsstaterna att ha låg momssats på elektroniska tjänster. Kritiker menar att det innebär en konkurrensnackdel för e-böcker som därmed hämmar utvecklingen för denna bransch.

EU-kommissionen har nu beslutat att se över reglerna för vilka momssatser medlemsländerna får lov att använda. EU-kommissionen efterlyser nu synpunkter från företag, privatpersoner och organisationer. Synpunkter kan lämnas senast den 19 september genom det frågeformulär som EU-kommissionen tagit fram, se EU-kommissionens hemsida.

Få svar på dina momsfrågor! Prova Servicepaket Moms

Jobbar du som redovisningskonsult eller med momsfrågor på ditt företag? I Servicepaket Moms håller vi koll på alla detaljer och komplicerade regelverk, så att du alltid är uppdaterad med det senaste.
Nu kan du prova Servicepaket Moms gratis i en vecka. Fyll bara i formuläret.

Hittar du inte ditt företag? klicka här