Momsproblem med köp via nätet

Allt fler inköp sker idag via nätet. Det är inte ovanligt att anställda gör beställningar av både varor och tjänster för företagets räkning via nätet. För att det inte ska bli problem att göra avdrag för momsen finns det några saker man bör tänka på.

     

den 23 maj 2017 Kristina Andreasson

Beställ i företagets namn!

Vid handel mellan företag finns enligt mervärdesskattelagen detaljerade krav på fakturans innehåll. Om köpande företag har ett bristfälligt underlag kan köparen mista rätten till avdrag för moms. Fakturan måste till exempel innehålla köparens – företagets – namn och adress.

I två fall kan man avvika från regeln att företagets namn och adress ska finnas med.

  • När fakturabeloppet är mindre än 4 000 kr inklusive moms och fakturan saknar uppgift om vem som är köpare. 
  • När inköpet gäller något som – enligt Skatteverket – är naturligt att en anställd gör utlägg för. Det gäller kostnader för resor, logi, representation, facklitteratur och skattefri motion. Uppgift om köpare får i dessa fall vara den anställde istället för företaget (övriga krav på fakturan ska dock vara uppfyllda).

Det kan innebära att om inköp görs från någon av nätets aktörer som i vanliga fall handlar med privatpersoner så kan underlaget vara bristfälligt. Kraven på uppgifterna i en faktura eller kvitto till en privatperson är nämligen betydligt färre.

Vid köp från utlandet: Uppge VAT-nummer!

Vid köp från utlandet är det stor skillnad på momshanteringen om köparen är ett momsregistrerat företag eller inte. Lite förenklat kan man utgå ifrån att om säljaren uppfattar köparen som privatperson så kommer moms att debiteras. Oftast är det då utländsk moms. Är köpet en elektronisk tjänst – applikationer (appar), licenser, e-litteratur m.m. – kan det vara svensk moms.

En moms som inte är rätt debiterad är dock inte möjlig att få tillbaka via Skatteverket. Det är bara säljaren som kan rätta felet genom att utfärda en kreditfaktura.

Detta kan innebära att om inköp görs från någon av nätets aktörer som i vanliga fall handlar med privatpersoner så kan underlaget innehålla en moms som inte blir avdragsgill. I praktiken innebär det en kostnadsökning med momsbeloppet.

Av dessa skäl kan det vara mindre lämpligt att inköp görs från till exempel eBay, Tradera eller någon annan webbutik där den anställde har registrerat sig som kund – d.v.s som privatperson.

Särskilt om logi, restaurang, teater m m

Vissa tjänster som konsumeras på en viss plats, i ett visst land, kan inte köpas utan momsdebitering oavsett om köparen är företag eller privatperson. Det gäller logi, restaurangtjänster, teaterbiljetter m.fl. tjänster.

I vissa fall kan företaget ansöka om momsåterbetalning från det aktuella landet. För att det ska vara möjligt krävs normalt att fakturan är utställd i företagets namn och att momsbeloppet finns angivet på fakturan.

Om logi bokas via en bokningssajt så kan det ibland vara bättre att välja att betala hotellet på plats. Bokningssajten förmedlar inte logi i eget namn och specificerar därför normalt inte någon moms på login på sin faktura. Betalar man på hotellet får man en faktura från hotellet som normalt innehåller ett momsbelopp. Det är oftast ett högre pris för det alternativet men möjliggör att svensk moms kan dras av i deklarationen – eller att utländsk moms kan sökas tillbaka.

Det är upp till varje arbetsgivare att bestämma på vilket sätt som anställda får lov att göra inköp och beställningar av varor och tjänster åt företaget. Det interna regelverket bör ta hänsyn till ovanstående så att momsen inte blir en extra kostnad i företaget – helt i onödan.


Vill du också bli uppdaterad på momsområdet, få tillgång till smarta räknesnurror, faktabank och våra duktiga momsexperter? Klicka här för att prova Servicepaket Moms Komplett gratis!


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!