Nytt om moms vid hotell och camping 2017

Skatteverket har ändrat sig när det gäller vilken moms som ska tas ut på olika tillägg vid hotell- och campinganläggningar. Nytt från och med 2017 är att tilläggstjänsterna delas upp i två olika kategorier.

     

den 19 mars 2018 Håkan Larsson

Artikel från 2017-01-02 – uppdaterad 2018-03-19

Tidigare ansåg Skatteverket att det var 12 procent moms på många kringtjänster som köps i samband med övernattning på en hotell- eller campinganläggning. Det kunde gälla parkeringsplats, telefon, betal-TV, bad och bastu med mera.

25 procent moms på tilläggstjänster

Det nya är att Skatteverket delar upp tjänsterna i två olika kategorier;

  1. Tjänster som har ett nära samband med hotell- och campingverksamheten.
  2. Tjänster som inte har ett nära samband med hotell- och campingverksamheten. Dessutom kan det från och med 2017 bli 25 procent moms på tilläggstjänsterna om man tar extra betalt för dem. Det gäller även om tjänsterna har ett nära samband med hotell- och campingverksamheten.

Tjänster som har ett nära samband

Skatteverket anser att det bara är sådant som har ett nära samband med hotell- och campingverksamheten som kan anses ingå i denna.

Exempel är frukost eller annan enklare förtäring, sänglinne, telefon/betal-tv på rummet, wifi, el på campingplats, tidning, tvätt, enklare bad, gym och bastu, parkering i anslutning till hotell- eller campingvistelsen samt enklare gym.

Om det ska vara 12 procent eller inte på detta beror på;

  • Om de inte ingår i priset för rummet eller campingplatsen, men köparen kan välja att köpa varorna/tjänsterna mot en separat ersättning ska de behandlas separat i förhållande till rummet eller campingplatsen. Då kan det alltså bli 12 procent på rummet/campingplatsen men annan momssats på tillägget (t.ex. 25 % på wifi och 6 % på gymmet) .
  • Om varorna/tjänsterna ingår i priset för rummet eller campingplatsen kan det vara en enda tjänst. Då blir det 12 procent på hotellrummet inklusive varan/tjänsten.

Observera att detta bara gäller om varan/tjänsten inte kan väljas bort i utbyte mot ett lägre pris.

Om man har olika priser som beror på rumsstorlek, sängstorlek i rummet, extra säng, husdjur på rum eller olika platser på en campingplats ska detta inte påverka, enligt Skatteverket. Det är i samtliga fall logi i hotell- eller campingverksamhet (dvs 12 % moms).

Tjänster som inte har ett samband

Ibland har hotell eller campingar varor eller tjänster som inte har ett nära samband med rumsuthyrningen. Det kan vara tjänster i en SPA-avdelning, teaterbiljetter, sightseeingturer, tillträde till ett stort gym med mycket utrustning eller tillträde till en idrottsanläggning som inte finns på campingplatsen eller i hotellet.

Detta är – enligt Skatteverket – separata tillhandahållanden i förhållande till hotell- eller campingverksamheten.

Ett stort gym med mycket utrustning kan finnas på hotell som inriktar sig särskilt på hälsa, exempelvis spaanläggningar. Sådant är inte underordnade hotell- eller campingtjänsten. De ska då inte ingå i hotell- och campingverksamheten. I så fall torde det alltså kunna bli 12 procent på hotellrummet, 6 procent på gymmet och 25 procent på spaavdelningen.

Exempel:
Ett hotell marknadsför dels rumsuthyrning till priset 1200 kronor per dygn, dels rumsuthyrning och fri tillgång till spaavdelning till priset 2500 kronor per dygn.
Enligt Skatteverket bör värdet på rumsuthyrningen då vara 1200 kronor (12 % moms) och värdet på fri tillgång till spaavdelning är 1300 kronor (25 % moms).