Moms på vårdpersonal - nu har ställningstagandet kommit!

Sedan Högsta förvaltningsdomstolen den 7 juni kom med en dom med innebörden att uthyrning av legitimerad sjukvårdspersonal till en vårdmottagning är en momspliktig tjänst, har vi väntat på att Skatteverket ska ge sin syn på saken. Nu har ställningstagandet kommit.

     

den 26 oktober 2018 Kristina Andreasson
 

 

Jag vill läsa referatet i Servicepaket Moms!

Jag har inget abonnemang men vill gärna prova paketet gratis.

Få svar på dina momsfrågor – prova Servicepaket Moms

Jobbar du som redovisningskonsult eller med momsfrågor på ditt företag? I Servicepaket Moms håller vi koll på alla detaljer och komplicerade regelverk, så att du alltid är uppdaterad med det senaste.
Prova Servicepaket Moms gratis i en vecka. Fyll i formuläret så kan du strax logga in.
Hittar du inte ditt företag? klicka här


Du kan bara prova paketet en gång.