Moms på vårdpersonal - nu har ställningstagandet kommit!

Sedan Högsta förvaltningsdomstolen den 7 juni kom med en dom med innebörden att uthyrning av legitimerad sjukvårdspersonal till en vårdmottagning är en momspliktig tjänst, har vi väntat på att Skatteverket ska ge sin syn på saken. Nu har ställningstagandet kommit.

     

den 26 oktober 2018 Kristina Andreasson
 

 

Jag vill läsa referatet i Servicepaket Moms!

Jag har inget abonnemang men vill gärna prova paketet gratis.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!