Moms på vårdpersonal - nu har ställningstagandet kommit!

Sedan Högsta förvaltningsdomstolen den 7 juni kom med en dom med innebörden att uthyrning av legitimerad sjukvårdspersonal till en vårdmottagning är en momspliktig tjänst, har vi väntat på att Skatteverket ska ge sin syn på saken. Nu har ställningstagandet kommit.