Mobbning och trakasserier i arbetslivet

I ett blogginlägg (april 2015) tar Thomas Jordan upp hanteringen av kränkande behandling, mobbning och trakasserier i arbetslivet. Han ger en rättslig bakgrund och beskriver en norsk metod för faktaundersökning.

     

den 25 juni 2015

En faktaundersökning innebär att en sakkunnig (normalt företagshälsovård eller extern konsult med lämplig kompetens) genomför en undersökning för att pröva om den anmälande personen blivit utsatt för kränkande behandling.

En faktaundersökning är strikt avgränsad till att utreda om det som inträffat är att beteckna som kränkande behandling eller inte. Blogginlägget avslutas med ett förslag till hur en rutin för hantering av fall av kränkande behandling i företag och förvaltningar kan utformas.

Thomas Jordan är forskare och lärare på Institutionen för arbetsvetenskap på Göteborgs universitet och har även på institutionens hemsida en portal om arbetsplatskonflikter.

Läs mer:
http://blog.perspectus.se/
http://www.arbetsplatskonflikt.av.gu.se