Ta ut minst 20 semesterdagar

Varje arbetsgivare måste se till att de anställda tar ut minst 20 semesterdagar i ledighet varje semesterår. Detta gäller under förutsättning att dagarna är intjänade och betalda.

     

den 26 mars 2018

Artikel från 2015-09-03 – uppdaterad 2018-03-26

Huvudregeln, enligt semesterlagen, är att alla anställda ska få en sammanhängande ledighet på fyra veckor under perioden juni – augusti, Om man som arbetsgivare följer denna regel har man uppfyllt semesterlagens krav om den s k huvudsemestern.

I vissa situationer har anställda inte kunnat ta ut 20 semesterdagar under sommaren, t ex på grund av föräldraledighet eller sjukdom. Arbetsgivaren ska då se till att den anställde tar ut semester senare under året.

Läs mer: Full koll på semesterreglerna och alla viktiga HR-frågor med Servicepaket HR

Om företaget tillämpar semesterlagens semesterår måste de 20 dagarna vara uttagna senast den 31 mars 2018. För företag som har kalenderår som semesterår är motsvarande tidpunkt den 31 december 2017.

Tänk på att de alltid är arbetsgivaren som är skyldig att bevaka och förlägga de anställdas semester i ledighet. Förläggningen av semestern – utöver huvudsemester – ska ske i samråd med den anställde. Ytterst är det dock alltid arbetsgivaren som beviljar semesterledighet.