Minskade utsläpp av växthusgaser

Nya siffror från naturvårdsverket visar att Sverige har varit framgångsrika med att minska utsläppen av växthusgaser, även om det krävs mer för att nå de långsiktiga klimatmålen.

     

den 7 december 2015

54,4 miljoner ton växthusgaser släpptes ut 2014 i Sverige. Jämfört med 2013 är det en minskning med 1,6 miljoner ton, eller 3 procent. Sedan 1990 har utsläppen inom Sverige minskat med 24 procent eller 17,5 miljoner ton.

I stort sett alla sektorer har minskat sina utsläpp de senaste tjugo åren. De två sektorer som står för de största utsläppsminskningarna är utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler samt utsläpp från avfallsdeponier. Ser man till de totala utsläppen från svensk konsumtion de senaste tjugo åren är de dock i stort sett oförändrade.

Naturvårdsverket har till regeringen presenterat ett antal förslag på viktiga åtgärder för att minska utsläppen. Avgörande är givetvis de beslut som tas på klimatmötet i Paris i december.


Källa: Naturvårdsverket