Stöd för stresshantering och krav på nedkoppling är två stressförebyggande aktiviteter som ingår i ett attraktivt arbetsgivarerbjudande.
Stöd för stresshantering och krav på nedkoppling är två stressförebyggande aktiviteter som ingår i ett attraktivt arbetsgivarerbjudande.

Mindre stress skapar attraktiv arbetsplats

Många arbetsgivare anstränger sig för att skapa attraktiva arbetsplatser som är centralt belägna, miljövänliga och som erbjuder den senaste tekniken. Men är det verkligen det som våra framtida arbetstagare rankar högst när de ska välja arbetsgivare? Vi har svaret.

     

den 2 januari 2019

Många arbetsgivare har anammat begreppet employer branding fullt ut och slåss om att ha det mest attraktiva arbetsgivarerbjudandet för att kunna attrahera de mest talangfulla kandidaterna. Frågan är om vi alltid vet vad medarbetarna vill ha. Kan det till och med vara så att vi tror oss veta vad som är viktigt för dem?

Stress bakom ny inställning till arbete

De senaste åren har vi kunnat se en förändring i arbetstagares syn på arbete. Fler och fler har fått en mer instrumentell syn med fokus på lön och belöning. Vi har alltså lämnat bilden av arbete som meningsskapare i människors liv och övergått till att se på arbete som en inkomstkälla – ett medel för att uppnå mål utanför arbetet.

Nu kan man förstås fundera på varför vi ser dessa svängningar i arbetslivet idag. En tänkbar förklaring till detta kan vara att allt fler vill avgränsa arbetsliv från privatliv. Många, särskilt unga, upplever ökad stress och den senaste statistiken från Arbetsmiljöverket visar till exempel att nära tre av tio under det senaste året har haft besvär till följd av arbetet. Sysselsatta kvinnor i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration- och sömnstörningar.

Digitala lösningar kan bli kontraproduktiva

Arbetsgivare gör allt för att underlätta för sina arbetstagare att hantera den stress som det moderna arbetslivet många gånger innebär. Vi erbjuder distansarbete, digitala verktyg och flexibel arbetstid men inte sällan blir dessa lösningar tyvärr kontraproduktiva. En ökad flexibilitet och tillgänglighet leder ofta till mer stress. Konstant uppkoppling med ett ständigt inflöde av nyheter, uppdateringar och intryck gör att det helt enkelt är svårt att värja sig och stressen blir ett faktum.

Stressförebyggande arbete bygger employer brand

Om arbetsgivare ska satsa på en faktor för att bli en attraktiv arbetsgivare framöver är det stressförebyggande arbete. Se till att ge stöd för stresshantering och ställ krav på nedkoppling. Marknadsför ert arbetsgivarerbjudande genom att visa hur ni arbetar för att anställda ska hålla över tid och inte stressa ihjäl sig. Det kommer uppskattas av alla anställda under lång tid framöver!

Denna artikel ingår i en serie där vi skriver om vad man kan göra för att attrahera och behålla de viktigaste nyckelpersonerna i verksamheten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Tholin HR helt gratis och ta del av våra råd och tips.


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!