Miljömålsdagarna 2015

Omställning av produktion och konsumtion var årets tema för Miljömålsdagarna den 5-6 maj i Örebro.

     

den 25 maj 2015

Miljömålsdagarna är den viktigaste mötesplatsen för myndigheter och andra aktörer som arbetar för de svenska miljömålen.

Det svenska miljömålssystemet, beslutat i riksdagen 2010, består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål.

Naturvårdsverket har ett samlat ansvar för miljömålsuppföljningen i samverkan med övriga berörda myndigheter samt länsstyrelser. De flesta miljökvalitetsmålen har direkt eller indirekt koppling till samhällets produktion och konsumtion.

Presentationerna under dagarna fokuserade på konsumtion och livsstil samt näringsliv och samhällsbyggande.

Läs mer här

Se paneldiskussion om hur företagen kan använda riksdagens miljömål här


Källa: Naturvårdsverket